Mandy Bruinsma
Uilenbrink: Pand Pabo weer in gebruik

VEGHEL - Er klinkt weer gelach en gegil  in de gangen van het voormalige Pabo-gebouw in Veghel, in de schoolbankjes zitten weer leerlingen, de kasten zijn gevuld en voor de klas vertellen juffen en meesters over het komende schooljaar. Er zit deze eerste schooldag weer leven in het karakteristieke schoolgebouw aan de Deken van Mierstraat in Veghel. Al is het maar voor tijdelijk. 

 

De bovenbouwleerlingen van de Uilenbrink in Veghel zijn massaal op de fiets gekomen deze eerste schooldag. De fietsenstalling is bíjna te klein. Het schoolplein is versierd met vlaggetjes en ballonnen.  Buiten kletsen ouders nog even na. Sommigen hebben zelf in het gebouw op school gezeten, net als sommige leerkrachten die er naar de Pabo zijn gegaan. 


Sinds de verhuizing van de Veghelse lerarenopleiding in 2012/2013 naar de Muntelaar stond het schoolgebouw leeg. Veghels grootste basisschool De Uilenbrink maakt er handig gebruik van nu de eigen school aan de Melisselaar gesloopt en vernieuwd wordt. De bovenbouw, elf groepen 5 tot en met 8, neemt tijdelijk zijn intrek in het pand, terwijl de onderbouw is ondergebracht in acht leegstaande lokalen naast basisschool De Bunders. Het Pabo gebouw heeft een eigen ingang en een speelplaats, een lokaal voor handvaardigheid en de leerlingen mogen de theaterzaal in het kloostercomplex gebruiken. 

 

Voor de zomervakantie kregen de leerlingen alvast een rondleiding om kennis te maken met het pand waar ze naar verwachting tot januari 2021 zullen blijven. Dan verruilen de leerlingen oud en nostalgisch aan de Deken van Miertstraat voor fonkelnieuw, energieneutraal en hypermodern aan de Melissselaar. In het oude Pabo pand start tegen die tijd huiswerkbegeleiding. 

 

ub1
bron: Brabants Dagblad

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/pand-pabo-in-veghel-weer-in-gebruik-eerste-schooldag-voor-kinderen-van-de-uilenbrink~aed9d5ce/

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren